NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!
Przypomnij hasło
 • EXSite.su - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko


  1. Od 06.12.2022 wymóg wPlik.com
  2. Jako pierwszy wPlik.com!
  3. ZAKAZ dodawania wrzucaj oraz wrzucajpliki

  Regulamin Serwisu

  Ogólne zasady postępowania na stronie internetowej:

  Wszystkie zarejestrowane osoby na stronie (zwane dalej jako: 'użytkownicy') stanowią społeczność której celem jest wyłącznie wymiana informacji między sobą. Wymiana informacji następuje za pomocą newsów i/lub komentarzy..

  Każda osoba zarejestrowana w serwisie informacyjnym musi pamiętać, że posiada rangę która nie jest dożywotnia. W przypadku uporczywego naruszania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad życia społecznego - ranga może zostać zmieniona na niższą. O każdej takiej zmianie użytkownik serwisu zostanie niezwłocznie poinformowany włącznie z podaniem przyczyny. Każda zmiana na niższą zostanie poprzedzona stosownymi ostrzeżeniami o konsekwencji naruszania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad życia społecznego.

  Administracja serwisu nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

  W momencie założenia konta na stronie użytkownik wyraża zgodę na:
  1. otrzymywanie wiadomości dotyczącej usług świadczonych przez administrację strony – w tym treści reklamowych i/lub promocyjnych.
  2. przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów statystycznych i marketingowych.Zakładając konto na stronie oświadczasz jednocześnie, iż zapoznałeś się z regulaminem strony, w pełni go akceptujesz oraz zobowiązujesz się przestrzegać zawartych w nim zasad.

  Zaznaczmy na samym początku, że nie mamy obowiązku aktywnego wyszukiwania tematów jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich, zgodnie z art. 4 Warunków oraz zgodnie z § 5 ustawy nr 480/2004 Sb. (Dz. U.) o niektórych usługach spółek informatycznych, aczkolwiek jesteśmy upoważnieni i zobowiązani do bezzwłocznego usunięcia takich tematów z Portalu natychmiast po stwierdzeniu ich niezgodnego z prawem charakteru. Z tego względu wspieramy Użytkowników i osoby trzecie, ich prawa do ochrony własności intelektualnej czy przemysłowej, prawa do ochrony dóbr osobistych i godności ludzkiej, ewentualnie inne prawa, które mogłyby być naruszone przez któregoś z Użytkowników.

  I. Informacje ogólne:

  Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, zaakceptowania i przestrzegania go jeśli chce korzystać z forum dostępnym pod adresem: https://exsite.su
  Każdy z użytkowników ma prawo składać do administratora forum propozycje zmian treści niniejszego regulaminu, przy czym owe wnioski nie są dla administratora forum wiążące.
  Każdy użytkownik poprzez rejestrację na forum oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptacje postanowienia regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania go.
  Administrator forum zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie, o czym każdy użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez informację na forum.
  II. Prawa i obowiązki użytkownika:

  Użytkownik zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom administratora forum;

  b) powiadamiać administratora forum o wszelkich nieprawidłowościach w przestrzeganiu regulaminu przez innych użytkowników;

  c) zapoznać się regulaminem oraz przestrzegać go;

  d) tytułować tematy zgodnie z regulaminem

  e) szanować administratora oraz innych użytkowników.

  Użytkownik ma prawo:
  a) zakładać nowe tematy;

  b) odpowiadać na posty innych Użytkowników;

  c) edytować własne posty;

  d) wysyłać prywatne wiadomości;

  e) korzystać z obrazka avatar;

  f) korzystać z podpisu w profilu;

  g) wklejać linki odsyłające do serwerów hostingowych na którym są dostępne pliki do pobrania wyłącznie pod warunkiem przysługiwania użytkownikowi praw autorskich bądź licencji upoważniających go do takich działań, tj. udostępnienia i umożliwiania dalszego pobierania pliku;

  h) dokonywać zgłoszeń odnośnie naruszenia praw autorskich. Wówczas po weryfikacji przez administratora, która wykaże naruszenie lub prawdopodobieństwo naruszenia post naruszający prawa autorskie zostanie usunięty z forum.

  Zabrania się zakładać kont na forum o loginie zawierającym w treści słowa powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne.
  Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi Użytkownikami swojego adresu e-mail.
  III. Pisanie postów i tematów na forum oraz udostępnienie linków do plików i pobieranie ich.

  Przed dodaniem nowego postu lub tematu oraz przed założeniem linku odsyłającego do pobrania pliku Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i stosować się do jego zasad.
  Przed udostępnieniem linku do pobrania pliku Użytkownik ma obowiązek upewnić się czy posiada prawa autorskie lub licencję dającą prawo do udostępnienia pliku i jego pobrania przez innych Użytkowników. Użytkownik udostępniając link oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich lub licencję do takiego działania. W razie skierowania względem administratora forum jakichkolwiek roszczeń od osób trzecich lub organów zw. z naruszeniem praw autorskich do danego pliku użytkownik udostępniający link do pliku zwolni administratora z wszelkich roszczeń, pokryje wszelkie koszty z tym związane i wstąpi do sporu w miejsce administratora. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika, który naruszył prawa autorskie oraz usunąć post z forum.
  Pobranie pliku dostępnego pod udostępnionym przez Użytkownika linkiem odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Administrator nie odpowiada za prawo Użytkownika do udostępnienia pliku oraz za prawo do jego legalnego pobrania na urządzenie Użytkownika.
  Na forum zakazuje się używania słów chamskich, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nazistowskich, antysemickich zachowań i wypowiedzi. Złamanie powyższego zakazu skutkuje blokadą konta.
  IV. Kary na forum

  Za złamanie zasad regulaminu Użytkownik może zostać ukarany poprzez czasową lub trwałą blokadę konta, w zależności od skali naruszenia i oceny administratora forum.

  V. Uwagi końcowe:

  Zabrania się umieszczania na forum wszelkiego rodzaju materiałów zawierających treści związane z pedofilią, zoofilią, dendrofilią i nekrofilią oraz innych powszechnie uważanych za niemoralne, w tym linków odsyłających do takich materiałów. Zabrania się także proszenia o materiały tego typu. Złamanie tych zakazów wiąże się z natychmiastową i stałą blokadą konta oraz możliwością poinformowania o naruszeniu organów ścigania.
  Zabrania się dodawania plików z linkami mogącymi prowadzić do treści czy materiałów naruszających prawo autorskie.
  Zwracanie uwagi innym Użytkownik powinno odbywać się w sposób kulturalny na forum lub poprzez prywatną wiadomość.
  Administracja forum oświadcza że:

  Na serwerze strony na której dostępne jest forum nie są hostowane żadne pliki łamiące prawa autorskie, a jedynie skrypt forum wraz z bazą danych serwisu zawierającą informacje potrzebne do działania serwisu.
  Forum jest portalem wyłącznie informacyjnym. Korzystając z linków do plików zamieszczonych przez Użytkowników, robisz to na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że pliki objęte prawem autorskim i masz prawo zgrywać je z sieci jedynie, jeżeli posiadasz w ich oryginalną wersję, a ściągniętą kopię będzie się wówczas traktować jako kopię zapasową.
  Użytkownik udostępniający materiały erotyczne lub oglądający je oświadcza iż ukończył 18 rok życia. ZA WSZELKIE NARUSZENIA TEGO PUNKTU REGULAMINU PRZEZ NIELETNICH ADMINISTRATOR NIE ODPOWIADA! Administrator forum kontroluje działy z treściami erotycznymi, tak aby swoją treścią nie naruszały art. 202 Kodeksu karnego. Za złamanie powyższych zasad kontro Użytkownika zostanie zablokowane na stałe.

  Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

  Aktualizacja regulaminu: 10.06.2022r.